Parókiánk története

A második világháború borzalmainak kellős közepén (1943-ban) kezdte el az Ózdi Görög Katolikus Egyházközség szervezését Juhász J. Dénes bazilita atya. A betelepült, gyökértelen, többségében kétkezi munkásokból álló kis közösség előbb kápolnát, majd parókiát épített. 1979-ben halt meg az alapító parókus. Lelkipásztori munkáját nagy lelkesedéssel Obbágy Miklós vette át. Hamarosan elkezdődött a kápolna bővítése, ikonosztáz készítése, majd a parókia renoválása következett.Közben az egyházközség lelkileg is megújult, erősödött. Beindult a folyamatos templomi, majd iskolai hitoktatás, ifjúsági és felnőtt katekézis. 1991-töl a Szatmárnémetiből áttelepült Ulicsák Béla nyugdíjas atya segített a templomi szolgálatok végzésében. 1992. július 1-től dr. Kaulics László lett az egyházközség következő parókusa. Ez évben sor került a kápolna szentélyének átalakítására, új oltár építésére, de a szigetelés nélküli épületek állapota tovább romlott. Az egyházközség alapításának 50. évfordulóján 1993. október 3-án dr. Keresztes Szilárd püspök úr és Mons. Giovanni Chelli érsek megáldotta az új közösségi ház, paróchia és templom alapkövét. Az a látogató, aki ma Ózdra jön, gyönyörű épületeket talál a Lomb utca 2. szám alatt. 2011 nyarán püspöki dispozíció következtében ismét parókusváltás történt, akkor Orosz István atya, és egy újabb dispozíció következtében 2016 tól Bodnár Dániel és Lipusz László atya várja mindazokat egyházközségünkbe, akik kusza világunkban biztos pontot keresnek. "A kínálat": Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké...