Jessze fája

Lelki naptár a

karácsonyt megelőző bűnbánati időszakra


Szinezhető kis képek


Jessze fája

Mi is az a Jessze fa?

Jessze Jézus földi családjának egyik ősatyja, Dávid király apja. Erre a hagyományra épül ez az egész Adventet átölelő imádság. Ez egy olyan adventi naptár, amely nem a testünknek tartogat édességet, hanem a lelkünknek. Szeretném, ha idén családotokkal bekapcsolódnátok ebbe a lelki várakozásba. Próbáljatok meg időt szakítani minden este - nem többet, mint tíz percet - arra, hogy az adventi koszorú egyre növekvő fényénél elmélkedjetek a messiási jövendölésekről és Jézus családfájáról.

1. nap

Szentírási szakasz: Iz 11,1-2

Elmélkedés: Istennek mindenkivel terve van. Jézus születése előtt sok-sok évvel élt egy ember, akit Jesszének (Izáj) hívtak. Hét fia volt, akik közül a legfiatalabbnak Dávid volt a neve. Amikor ő felnőtt, Izrael hatalmas királya lett. Istennek már akkor terve volt Jesszével, és Dáviddal, amikor ők még meg sem születtek.

Jézus is Jessze és Dávid leszármazottja, aki sokkal-sokkal később született. Az emberek hosszú időn át vártak a Megváltó megszületésére. Advent időszaka is várakozás számunkra: karácsonyra várunk, amikor Jézus születésnapját ünnepeljük.

Nehéz türelmesen várni, főleg egy olyan csodálatos dologra, mint a karácsony. De nagyon fontos megtanulni várni, és bízni benne, hogy Istennek velünk is terve van.

Beszélgetés: Miért nehéz a várakozás?

Ima: Drága Istenünk! Köszönjük, hogy mindnyájunkkal terved van. Segíts, hogy türelmesen tudjunk várni Jézus születésnapjára.

Kép: Jessze gyökere

2. nap

Szentírási szakasz: Ter 1,26-31

Elmélkedés: Isten teremtett mindent: a világot, és mindent, ami benne van: a levegőt, a vizet, a növényeket és a halakat, az állatokat és az embert. Amikor megteremtette a világot, az tökéletes volt. Amikor megteremtette az embereket, ők is tökéletesek voltak: nem követtek el bűnt, és semmi olyat, amivel Istent elszomorították volna.

Bár most már van bűn és szomorúság a világban, Isten törődik velünk. Csodálatos világot adott nekünk, amiben élhetünk, és azzal bízott meg minket, hogy gondozzuk. Ezt úgy tudjuk megtenni, ha minden élőlénnyel jól bánunk.

A világ Isten ajándéka számunkra. Azt szeretné, ha élveznénk ezt az ajándékot, de azt is szeretné, ha gondosan bánnánk vele.

Beszélgetés: Hogyan tudunk gondoskodni a virágokról, állatokról, madarakról, folyókról, emberekről, és mindenről a világon, amit Isten teremtett?

Ima: Hálásak vagyunk, Istenünk a csodálatos világunkért, amit teremtettél.

Kép: Föld

3. nap

Szentírási szakasz: Ter 3,1-19

Elmélkedés: Tegnap arról a tökéletes világról olvastunk, amit Isten teremtett, a tökéletes emberekkel együtt. Ma azt láttuk, hogy Ádám és Éva hogyan fordult szembe Istennel. Isten mindent nekik adott, és csak annyit kért, hogy ne egyenek egyetlen, különleges fa gyümölcséből. De Ádám és Éva mégis evett belőle. A gyümölcs segített nekik, hogy megértsenek bizonyos dolgokat, de azzal, hogy ettek belőle, behozták a bűnt a világba.

Isten még mindig szerette őket, de meg kellett büntetnie őket azért, hogy ellenszegültek. Ezért Isten száműzte őket az Éden kertjéből, és meg kellett dolgozniuk az ennivalójukért. Isten azonban egy ígéretet is adott Ádámnak és Évának: hogy örökké szeretni fogja őket.

Beszélgetés: Milyen dolgokat teszünk, amikkel elszomorítjuk Istent?

Ima: Örök Istenünk! Akadályozd meg, hogy olyat tegyünk, amivel elszomorítunk!

Kép: Alma és kígyó

4. nap

Szentírási szakasz: Ter 6,11-14; 7,17-8,3; 9,8-13

Elmélkedés: Amikor az emberek bűnt követnek el, vagy rosszat tesznek, Isten szomorú. Eljött az az idő, amikor annyira sok lett a bűn a világban, hogy Istennek ki kellett találnia, hogyan tüntesse el ezt a sok bűnt. Ezért megkérte Noét, hogy építsen bárkát, és mentse meg saját családját, valamint az állatokat, mert Noé és családja félte Istent. Ezután Isten esőt küldött, és a világot elárasztotta a víz, és Isten elpusztította az összes embert és állatot, akik nem voltak a bárkán.

Amikor az árvíznek vége lett, és Noé és családja biztonságban volt a szárazföldön, Isten szövetséget kötött Noéval. Megígérte, hogy nem fog többé árvizet küldeni, ami elpusztítaná a világot. Az ígérete jeléül Isten szivárványt rajzolt az égre. Még ebben a bűnös világban is szeret minket Isten, és betartja ígéreteit.

Beszélgetés: Tudsz olyan ígéretet mondani, amit Isten megtartott?

Ima: Köszönjük fenséges Istenünk, hogy megtartod ígéreteidet.

Kép: Bárka

5. nap

Szentírási szakasz: Ter 12,1-7

Elmélkedés: Néha Isten olyan dolgokra kér minket, amiket nehéz megtenni. Arra kér minket, hogy legyünk jók, amikor sokkal könnyebb - és néha szórakoztatóbb - rosszcsontnak lenni. Isten arra kér, hogy olyan helyekre menjünk, és olyan dolgokat cselekedjünk, amiket inkább nem tennénk meg.

Isten arra kérte Ábrahámot, hogy induljon hosszú útra, és hagyja el azt a helyet, amit otthonának nevezett. De cserébe Isten ígéreteket tett Ábrahámnak. Megígérte, hogy megáldja. Ábrahámnak így is voltak nehézségei és küzdelmei, különösen akkor, amikor elfelejtett Isten útmutatására figyelni, de Isten megtartotta összes neki tett ígéretét. És ami a legfontosabb: Isten Ábrahámnak örökre a barátja lett.

Beszélgetés: Nevezz meg pár olyan módot, ahogy Isten megmutatja, mit tegyünk.

Ima: Szentséges Istenünk! Segíts, hogy engedelmeskedni tudjunk Neked, és azokat a dolgokat cselekedjük, amiket Te vársz tőlünk.

Kép: Teve

6. nap

Szentírási szakasz: Ter 21,1-7

Elmélkedés: Volt-e már olyan, hogy annyira akartál valamit, hogy azt hitted, ha nem kapod meg, belehalsz? Nagyon nehéz úgy boldognak lenni, ha közben azokra a dolgokra figyelünk, amiket nem kaptunk meg, és nem azokra, amiket igen.

Sára mindennél jobban szeretett volna egy kisbabát, és bár nagyon sokat imádkozott, és mindent megpróbált, amit tudott, nem volt babája. Ahogy idősödött, beletörődött, hogy Isten nem ad neki kisbabát. De végül Isten ajándékozott neki egy fiút, és ő Izsáknak nevezte el. Sára nagyon boldog volt, és hálás Istennek, hogy ilyen csodálatos fiút adott neki, amikor ő már nem is reménykedett.

Beszélgetés: Hogyan válaszolt Isten az imáidra?

Ima: Bőkezű Istenünk! Hálásak vagyunk Neked, hogy megválaszolod imáinkat!

Kép: Sára és a gyermek

7. nap

Szentírási szakasz: Ter 22,1-14

Elmélkedés: Izsák különleges kisfiú volt, és édesapja, Ábrahám nagyon szerette őt. De Istent még nála is jobban szerette. Egy napon Isten arra kérte Ábrahámot, hogy keljen útra, és vigye magával Izsákot. Ábrahám engedelmeskedett. Isten arra is megkérte Ábrahámot, hogy Neki való áldozatként ölje meg Izsákot, ezzel mutatva, hogy mennyire szereti Istent.

Ábrahám szomorú volt, de tudta, hogy engedelmeskednie kell Istennek. Bízott benne, hogy bár szörnyű dolgot kell tennie, Isten majd mégis jóra fordít mindent. Ahogy Izsák feláldozására készülődött, Isten egy angyalt küldött hozzá, hogy megállítsa, és így megmentette Izsák életét. Ezután Ábrahám feláldozott egy juhot Istennek, hálája jeléül, hogy megmentette Izsák életét.

Beszélgetés: Mikor érezted úgy, hogy Isten vigyáz rád?

Ima: Vigyázz ránk, édes Istenünk, amikor olyat kell tennünk, ami elszomorít minket.

Kép: A bokorban rekedt kos

8. nap

Szentírási szakasz: Ter 28,10-22

Elmélkedés: Jákob nem mindig volt jó ember. Tett pár rossz dolgot, és ahelyett, hogy bocsánatot kért volna, elmenekült. Sok évig élt távol a családjától, de eljött az ideje, hogy találkozzon a testvérével. Szembe kellett néznie azokkal a rossz tettekkel, amiket évekkel azelőtt követett el.

Amikor Jákob elmenekült a családjától, azt hitte, hogy Isten elől is elmenekülhet. A testvérével való találkozás előtti éjjelen Isten álmában beszélt Jákobbal. Isten emlékeztette az ígéretekre, amiket apjának és nagyapjának tett, és arra is, hogy ezek az ígéretek Jákobra is vonatkoztak.

Jákob azt hitte, hogy Isten elől is el tudott menekülni, de Isten mindig vele volt.

Beszélgetés: Honnan tudhatod, hogy Isten mindig veled van?

Ima: Mindennap emlékeztess minket, Urunk, hogy velünk vagy!

Kép: Jákob létrája

9. nap

Szentírási szakasz: Ter 37,1-36; 50,15-21

Elmélkedés: Néha még a szeretet sem tud megóvni minket a rossz dolgoktól. Józsefet nagyon szerette édesapja, Izrael (Jákob), de testvérei gyűlölték. Ezért eladták valakinek, aki rabszolgává tette, és börtönbe is juttatta.

Beszélgetés: Kihez tudsz ma kedves lenni?

Ima: Megbocsájtás Istene! Segíts minket, hogy azokhoz is kedvesek legyünk, akik felbosszantanak minket.

Kép: József köpenye

10. nap

Szentírási szakasz: Ter 41,1-43

Elmélkedés: A kereskedők, akik megvették Józsefet, Egyiptomba vitték. Isten megajándékozta Józsefet azzal a különleges képességgel, hogy értette az álmokat, és ezzel a tudásával másokon is tudott segíteni. A segítségét azzal jutalmazták, hogy nagyon fontos munkával bízták meg.

Történt, hogy a fáraó, Egyiptom királya azt álmodta, hogy a Nílus mellett áll. A Nílusból hét tehén jött fel, ami szép és kövér volt legelésztek a mocsári fűben. Aztán hét másik tehén jött fel utánuk a Nílusból, csúnyák és soványak, és megették a hét kövér tehenet. József megfejtette az álmot és figyelmeztette a fáraót a takarékosságra.

Beszélgetés: Miben bővelkedsz Most? Te miben tudnál takarékoskodni?

Ima: Segíts Istenem, hogy mindig jól használhassam javaimat.

Kép: Tehén

11. nap

Szentírási szakasz: Ter 42-45

Elmélkedés: József a fáraónál amunkáját végezte, találkozott a testvéreivel, akik nem ismerték fel őt.

Bár bánhatott volna velük gonoszul is, ő azt választotta, hogy segít nekik. Tudta, hogy bár rettenetes dolgokon ment keresztül, Isten végig vele volt, és még mindig azt várta tőle, hogy jó dolgokat cselekedjen.

A biztos igazság tudatában, néha hajlamosak vagyunk túlzásokba esni. Oda kell figyelnünk arra, hogy eközben nehogy mégjobban eltávolodjunk egymástól, és mindig segítsük a másikat a beismerésre.

Beszélgetés: Te miben tudnád a testvéredet segíteni?

Ima: Kérlek istenem add, hogy mindig szeretettel forduljak testvérem felé, és ha megbántottnak érzem magam, akkor se uralkodjon el rajtam a bosszúvágy.

Kép: Kehely

12. nap

Szentírási szakasz: Ter 49;1-2, 8-12

Elmélkedés: Miután József és testvérei kibékültek, a testvérek és apjuk, Egyiptomba költöztek. Jákob, más néven Izrael, megöregedett, és megbetegedett. Magához hívta a fiait, és így szólt: "Gyűljetek össze, hogy elmondhassam nektek, mi lesz veletek a napokban, miután elmentem." A fiai mindannyian feladatokat kaptak. Sokszor megtapasztaltuk, hogy mennyire nagyon nehéz a ránk bízott feladatokat teljesíteni, de a munkák elkezdése előtt mindig kérhetjük az Isten segítségét.

Beszélgetés: Mi az a feladat, ami neked ezekben a napokban nehézséget okoz. Te mi alapján döntöd el, hogy kinek a véleményét hallgatod meg?

Ima: Adj erőt uram, hogy mindig becsületesen tudjam teljesíteni feladataimat, és őszinte tudjak lenni azokkal, akik azt rám bízták.

Kép: Oroszlán

13. nap

Szentírási szakasz: Kiv 1;8-2;10

Elmélkedés: József és testvérei halála után utódaik Egyiptomban maradtak, és nagy néppé váltak. Most új király támadt Egyiptom felett, és attól félt, hogy mivel annyi izraelita van, legyőzik az egyiptomiakat. Ezért az egyiptomiak rabszolgáikká tették az izraelitákat. Életüket megkeserítette a kemény munka. Megparancsolta a fáraó, hogy minden izraelita fiát, aki született, a Nílusba vessék, és minden izraelita leányt életben tartsanak.

Mégis volt egy asszony, aki nem a rideg fáraó parancsát teljesítette, hanem lelkiismeretére hallgatott. Talán nem is sejtette, hogy ekkor Isten tervének részesévé vált.

Beszélgetés: Volt e olyan amikor lelkiismeretedtől indíttatva, nem tettél meg valamit?

Ima: Add uram, hogy mindig a meghalljam a jó lelkiismeret szavát, és annak megfelelően tudjak cselekedni.

Kép: Mózeskosár

14. nap

Szentírási szakasz: Kiv 2;11-3;20

Elmélkedés: Egy napon, amikor Mózes felnőtt, kiment héber testvérei közé. Amikor látta, hogy egy egyiptomit veri a hébert, megölte az egyiptomit, és elrejtette a homokba. Mózes elmenekült Egyiptomból, és Midián földjén telepedett le. Egy napon Mózes a nyájat legeltette a Hóreb-hegy mellett, amikor az Úr angyala megjelent neki lángoló tűzben egy bokor közepéből. Ekkor Isten kiáltott a csipkebokor közepéből, és így szólt: Mózes, Mózes! Ő azt mondta: "Itt vagyok". Mennyire megrettenhetett Mózes, amikor Isten őt nevén szólította. De nem lépett vissza, teljesítette Isten akaratát.

Beszélgetés: Érezted e már hogy Isten téged választott ki egy feladatra, általad szólt másokhoz?

Ima: Add Uram, hogy nap mint nap el tudjak csendesedni, és meghalljam szavadat.

Kép: Csipkepokor

15. nap

Szentírási szakasz: Kiv. 7;1-6, 13 - 10:29; 11;1; 12;1-13, 28-32)

Elmélkedés: Mózes visszatért Egyiptomba, és testvérével, Áronnal a fáraóhoz mentek újra és újra hogy megszabadítsák testvéreiket az egyiptomiak fogságától. Sokszor falakba ütközünk, a sikernek tűnő dolgaink megtorpannak, vagy talán még nehezebbé vállnak. Egy biztos ha az Úr dolgaiban járunk, és nem adjuk fel meg lesz a kitartásunk eredménye.

Beszélgetés: Volt e az utóbbi időben olyan dolog amibe belefogtál, de félbehagytad? Miért tetted?

Ima: Adj erőt Uram, hogy a te nevedben mindig kitartóan tudjak munkálkodni.

Kép: Béka

16. nap

Szentírási szakasz: Kiv 13;20 - 15;19

Elmélkedés: Isten nappal felhőoszloppal, éjjel tűzoszloppal vezette ki a népet Egyiptomból, Mózes vezetésével. Nekünk is szükségünk van példaképekre, vezetőkre, akik nyomában járva mi is könnyebben le tudjuk győzni a ránk támadó, vagy nyomunkban járó ellenséget. Fontos azonban felismerni, hogy ki az igazi példakép ki, az aki Isten útján vezet minket.

Beszélgetés: Te milyen példaképeket követsz? Honnan tudod, hogy az a példakép Isten útján vezet e téged?

Ima: Add istenem, hogy felismerjem életemben a követendő példaképeket, hogy álltauk valóban a Te utadat járhassam.

Kép: Vörös tenger

17. nap

Szentírási szakasz: Kiv 16;1-17;7

Elmélkedés: Isten gondoskodott az ő népéről, én is isten népének tagja vagyok. Mennyire könnyen feladnánk és visszafordulnánk akkor, amikor egy-egy próbatétel előtt állunk. Pedig lehetséges, hogy több mint az út felét megtettük. Ezek a próbatételek azonban igazi közösséggé, családdá is formálhatnak bennünket, ha tudunk kényelmünkről, érdekeinkről lemondani.

Beszélgetés: Volt-e olyan próbatétel életedben amely elbizonytalanított?

Ima: Istenem add, hogy segítségeddel a nehézségeket úgy tudjam legyőzni, hogy abból megerősödve benned egyre jobban bízva tudjak tovább haladni.

Kép: Víz fakasztás

18. nap

Szentírási szakasz: MTörv 5;1-22

Elmélkedés: Isten azt akarja, hogy jók legyünk egymáshoz. Azt szeretné, ha úgy viselkednénk másokkal, ahogyan szeretnénk, hogy velünk is viselkedjenek. Hogy megtanuljuk, hogyan kell együtt élni másokkal, sok-sok évvel ezelőtt Isten segítségül Mózesnek adta a 10 legfontosabb élet-szabályt. Ezeket a szabályokat Tízparancsolatnak hívjuk, és még ma is érvényesek.

Nem mindenki szereti követni a szabályokat. Azt hiszik, hogy a szabályok követésével kimaradnak valami jóból. De Isten nem büntetésként adta a parancsokat, hanem azért, hogy segítsen megmutatnunk Neki, hogy milyen hálásak vagyunk Neki azért, amit értünk tett. Isten azt akarja, hogy jót cselekedjünk, és segíteni fog ebben, úgy, hogy a jó útra terel minket.

Beszélgetés: Milyen szabályok segítenek a családodban, hogy boldogan éljetek együtt?

Ima: Igazságos Istenünk! Köszönjük, hogy parancsokat adtál nekünk, amik vezetnek minket.

Kép: a Tízparancsolat kőtáblái

19. nap

Szentírási szakasz: Kiv 40

Elmélkedés: Amíg az izraeliták negyven évig utaztak a pusztában, Isten velük volt. De nem volt különleges helyük, ahol találkozhattak volna Vele. Nem voltak papjaik sem, akik áldozatot hoznának Istennek. Tehát az Úr elmondta Mózesnek, hogyan készítsenek hajlékot - Isten lakhelyét -, ahol az emberek imádkozhatnak. És Áron és fiai lesznek ott a papok. Mennyire fontos, hogy a saját lakókörnyezetünkben is kialakítsunk egy sarkot, ami az imádság helye lesz. Egy-egy ikon, egy gyertya, egy tömjénező segíthet bennünket abban hogy közelebb érezhessük magunkat Istenhez.

Beszélgessünk: Melyik az a templom, kegyhely, ami igazán megfogott téged?

Ima: Kérlek istenem add, hogy mindig megtaláljam helyemet a te templomodban, közösségedben, és mindig otthont találjak nálad.

Kép: Szövetség láda

20. nap

Szentírási szakasz: 1Sám 16,1-13

Elmélkedés: Istennek terve van velünk. Már egészen fiatal korunkban is Isten belelát szívünkbe, és tudja, hogy milyen emberek vagyunk, és milyenné fogunk válni.

A legtöbb felnőtt, aki Dávidot látta, egyszerű birkapásztornak gondolta, de Isten már gyerekkorában kiválasztotta, hogy Izrael királya legyen. Isten szolgája, Sámuel, Dávid fejét olajjal kente meg, és Izrael jövőbeni királyának szentelte fel.

Istennek mindnyájunkkal terve van. Nem sokunkból lesz uralkodó, de mindannyian tudjuk Istent szolgálni. Fontos Isten szavára hallgatnunk, és kitalálni, hogyan tudjuk Őt dicsőíteni az életünkben.

Beszélgetés: Hogyan tudod Istent dicsőíteni?

Ima: Bölcsesség Istene! Vezess minket, hogy téged tudjunk szolgálni!

Kép: olajos szaru

21. nap

Szentírási szakasz:1Sám 17

Megöltem egy oroszlánt és egy medvét, hogy megvédjem apám juhait. Az Úr, aki megszabadított ezektől a vadállatoktól, megszabadít Góliáttól.

Nem elbizakodottság részünkről, hogy minden bűnünkkel szembeni harcban Isten segítségét kérjük. Ő tud segíteni. Csak ő tud segíteni.

Beszélgessünk: Mi volt életedben az a helyzet amikor a problémák Góliátként tornyosultak előtted? Hogyan segített Isten, hogy legyőzd?

Ima: Köszönöm Uram hogy, nap mint nap fegyvert adsz kezembe a bűnökkel szemben.

Kép: Parittya

22. nap

Szentírási rész: 1 zsoltár

Elmélkedés: Dávid volt Izrael legnagyobb királya. Isten őt választotta királynak, amikor még fiatal volt. Amikor Sámuel felkente Dávidot királlyá, Isten Lelke hatalmasan szállt rá. Saul király halála után Dávid trónra lépett, és negyven évig uralkodott Izraelben. Isten szíve szerinti ember volt, és szeretett énekelni az Urat. Sok dalt írt, ezeket zsoltároknak nevezték. Minden élethelyzetben vigasztalást kaphatunk ezekből az ősi imádságokból, jó ha egy-egy sort meg is tanulunk belőlük

Beszélgessünk: Milyen helyzetekben fordulhatunk imádságainkban Istenhez?

Ima: Boldog azaz az ember aki nem követi a gonoszok tanácsát nem álla vétkesek útján.

Kép: Hárfa

23. nap

Szentírási szakasz: Rúth könyve

Elmélkedés: Az áldozatokat néha nehéz meghozni másokért. Nehéz lemondani a megszokott környezetről kényelemről, azokról az emberekről akik szeretnek és ismernek bennünket. Néha azonban Isten olyan dolgot is kérhet tőlünk, ami talán első érzésre megvalósíthatatlannak tűnik. Aztánk kiderül, hogy az új út, a más környezet még több áldást és lehetőséget hordoz számodra.

Beszélgessünk: Mit éreztél nagy változásnak az életedben?

Ima: Add uram, hogy ne rettenjek meg az új helyzetekben, hanem bátran lépjek a Te utadra.

Kép: Búza

24. nap

Szentírási szakasz: 2Sám 5,1-5

Elmélkedés: Bár Dávidot Isten már akkor királynak szánta, amikor ő még kisfiú volt, nem lett uralkodó 30 éves koráig. Jó király volt, mert Isten vezette, és ő hallgatott Isten szavára. Negyven évig szolgált királyként. Uralkodónak lenni fontos feladat, dee bölcsnek és erősnek kell lenni; azt kell tenniük, ami jó az ott élőknek. Néha háborúzniuk is kell, de amikor csak lehetséges, megtartani a békét. A királyok úgy óvják a népüket, mint a pásztor a bárányokat. Dávid először pásztor volt, utána lett király. Isten Izrael népének őrzésével bízta meg.

Beszélgetés: Kit bízott rád az Isten?

Ima: Vigyázz ránk és óvj minket, Szentséges Istenünk!

Kép: Pásztorbot

25. nap

Szentírási szakasz: 1Kir 1:32-40; 2:1-4, 10, 12; 3:5-14

Elmélkedés: Egy éjjel az Úr megjelent Salamonnak álmában; és Isten így szólt: Kérjetek, mit szeretnétek, hogy adjak neked. Ekkor Salamon így szólt: Királlyá tettél, de én még csak gyermek vagyok; sok mindent még nem tudok. Adj értelmes szívet, hogy megítélhessem népedet, hogy különbséget tudjak tenni jó és rossz között." Mennyire nagy áldása az Istennek amiben részesült az új király. De kegyelmi ajándékaink között mi is megkapjuk nap mint nap ezeket a lehetőségeket. Folyamataos küzdelem a mi életünkben hogy a jót tudjuk választani, és a rosszat elkerülni:

Beszélgetés: Miben tapasztaltad mármeg a jó és rossz harcát életedben?

Ima: Add Uram a bölcsesség lelkét, hogy mindig tudjak dönteni a jó melett!

Kép: Korona

26. nap

Szentírási szakasz: Iz 9,1-6

Elmélkedés: Sok-sok évvel Jézus születése előtt prófétának nevezett emberek hirdették Isten szavát a zsidóknak. Emlékeztették őket, hogy Isten milyen tetteket vár tőlük. Isten azt akarta, hogy jók és kedvesek legyenek egymáshoz. A próféták azt is hirdették nekik, hogy csak az egyetlen, igaz Istent imádják.

A próféták emlékeztették az embereket arra, hogy Isten megváltót ígért. Reményt adtak nekik, hogy bármilyen rosszul mennek is a dolgok itt a Földön, Isten nem feledkezett meg róluk: egy gyermeket fog küldeni, aki a világ megváltója lesz.

Beszélgetés: Volt már olyan, hogy elfelejtetted egy ígéretedet?

Ima: Köszönjük az ígéreteidet, Istenünk!

Kép: Csillag

27. nap

Szentírási szakasz: 1Kir 18,17-24, 36-39

Elmélkedés: Izrael népe elfelejtkezett az Úr imádatáról. Helyette egy hamis istent, Baált istenítették. Ezért Isten elküldte Illés prófétát, hogy emlékeztesse őket, ki az igaz Isten. De az emberek nem akartak hallgatni rá, ezért Illés felajánlotta, hogy megmutatja Isten erejét. Ő is, és Baál prófétái is áldozatot készítettek, és először Baál prófétái imádkoztak istenükhöz, hogy küldjön tüzet a meggyújtáshoz, de természetesen semmi nem történt. Amikor Illés imádkozott, Isten küldött tüzet.

A zsidók megfelejtkeztek Istenről, amíg ő nem tett csodát. Isten ma is sok csodát tesz, de akkor is hinnünk kell benne, ha nem látjuk azokat. A mi Istenünk hatalmas Isten, akit mindig dicsőítenünk kell.

Beszélgetés: Hogyan tudod Istent dicsőíteni?

Ima: Dicsőítünk téged, csodálatos Istenünk, mindazért, amit értünk tettél.

Kép: Lángoló oltár

28. nap

Szentírási szakasz: Jón 3,1-5

Elmélkedés: Jónás is próféta volt, akit Isten egy különleges és fontos feladattal bízott meg. De Jónás nem akarta ezt a feladatot megtenni, úgyhogy elmenekült.

Természetesen Isten pontosan tudta, hogy Jónás hová megy, senki nem menekülhet el előle. Isten Jónással volt a viharverte hajón, és a cethal gyomrában is. Akkor is vele volt, amikor végül Ninivébe ment, hogy megtegye, amire Isten kérte őt.

Nem tudunk elmenekülni Isten elől. Azt akarja, hogy engedelmeskedjünk neki, de amikor nem ezt tesszük, akkor is velünk van. Isten mindig és mindenhol szeret minket.

Beszélgetés: Volt már olyan, hogy megpróbáltál elbújni Isten elől?

Ima: Szerető Istenünk! Köszönjük, hogy mindig figyelsz ránk!

Kép: Cethal

29. nap

Szentírási szakasz: Iz 7:14; 9:2, 6; 11:1-1

Elmélkedés: Izaiás sok mindent megjövendölt a Szabadítóról, akit Isten küld, Jézus Krisztusról. Íme az egyik jóslata. "Velünk az Isten". Sok-sok pillanat van, amikor azonban megfeledkezünk erről. Amikor engedjük, hogy mások bűne lehúzzon bennünket, pedig ő a: Csodálatos, Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme.

Beszélgessünk: Hol tapasztaltad meg életedben Isten közelségét?

Ima: Velünk az Isten értsétek meg nemzetek!

Kép: Parázs

30. nap

Szentírási szakasz: Iz 11,6-9

Elmélkedés: Az egyik legcsodálatosabb ajándék, amit Istentől kaptunk, az állatvilág. Minden állatot különlegesnek teremtett. Sokuk gyengéd, mások viszont bánthatnak minket, vagy a többi állatot. A legtöbb állat csak akkor bánt mást, ha éhes, vagy megijedt.

Ádám és Éva bűnbeesése előtt az állatok békében éltek egymással. Nem volt veszély. Isten békés királyságot teremtett, de a bűn megváltoztatta a dolgokat. Egy napon Isten majd visszaállítja a békét a világba. Nem lesz éhezés és félelem, és újra minden állat békében fog élni egymással. Nem fogják bántani egymást, és mi sem fogjuk bántani őket.

Egy békés világban Isten gyermekei is békében élnek majd. Nem lesz többé háború és fájdalom. Milyen csodálatos világ lesz az!

Beszélgetés: Hogyan teremthetünk békét magunk körül?

Ima: Szerető Istenünk! Segíts, hogy megtaláljuk a módját, hogy béke legyen a világban!

Kép: Bárány és farkas

31. nap

Szentírási szakasz: Izaiás 60:1-7

Elmélkedés: Izaiás azt is megjövendölte, hogy a királyok messziről jönnek, hogy lássák Krisztust. Hallgasd meg újra ezt a próféciát keress olyan szavakat, amelyek emlékeztetnek a három király történetére, akik ajándékokat hoztak a Gyermek Krisztusnak.

Beszélgessünk: Te mit tudnál ajándékba vinni a kisdednek?

Ima: Adj nekem Uram ajándékozó lelkületet nem csupán a karácsonyi ünnepekkor, hanem életem minden napján.

Kép: Tömjén ajándék

32. nap

Szentírási szakasz: Báruk 3:36 - 4:4

Elmélkedés: Isten tökéletes. Ő teljesen jó, mindent tud, és szereti azokat az embereket, akiket teremtett. Isten szerette az izraelitákat, és azt akarta, hogy szeressék Őt. De az izraeliták nem voltak tökéletesek, és bűneik gyakran elválasztották őket Istentől. Isten nekik adta bölcsességét, hogy tudják, hogyan kell jónak lenni; akkor közelebb kerülhettek Hozzá.

Isten először Mózes idejében adta bölcsességét az izraelitáknak, amikor kiadta nekik a parancsolatokat. Prófétákat is küldött, hogy hirdessék szavát. Végül Isten elküldi fiát, Jézus Krisztust, magát az Igét, hogy a földön éljen, és szeretete által megújítsa az egész teremtést.

Beszélgessünk: Melyek a mi tökéletlenségeink, amelyek elválaszthatnak bennünket Istentől?

Ima: Add, hogy meghalljam üzeneteidet, amikor más ember által szólsz hozzám!

Kép: Könyv

33. nap

Szentírási szakasz: Mik 5,1-5b

Elmélkedés: Isten gyakran tesz olyat, ami meglep minket. Isten Betlehem picike városát választotta Jézus szülőhelyéül. A Bibliai időkben a legtöbb uralkodó fontos családból származott és nagyvárosban született, Jézus ezzel szemben egy egyszerű családban és egy kis városban látta meg a napvilágot.

Isten sok-sok évvel Jézus születése előtt kiválasztotta Betlehemet. Mikeás próféta már megírta, hogy Betlehemben fog megszületni a Megváltó. De Betlehem még így sem volt felkészülve Jézus fogadására. Nem volt előkészített helye Isten fiának.

Nemsokára elérkezik a nap, amikor Jézus születését ünnepeljük. Fel kell erre készíteni a szívünket.

Beszélgetés: Hogyan készülsz Jézus születésére?

Ima: Örök Istenünk! Segíts, hogy mindig készek legyünk Téged szolgálni!

Kép: Betlehem városa

34. nap

Szentírási szakasz: Dán 6

Elmélkedés: Isten a legfontosabb dologgá szeretne válni az életünkben: fontosabbá, mint a családunk, mint a tárgyaink, és még annál is fontosabbá, mint a saját életünk. Dániel ezt megértette, és imádta az Urat, bár mindent elveszthetett volna miatta, még a saját életét is.

Dániel számára törvénysértés volt Istent imádni, de ő mégis tudta, hogy Isten az egyetlen, igaz Isten. Dánielt megbüntették a törvény megsértéséért, és egy oroszlánokkal teli verembe dobták. De Isten megóvta őt attól, hogy az oroszlánok vacsorájává váljon. Az emberek Dániel miatt látták meg Isten erejét, és sokak azért kezdték imádni és tisztelni Istent, mert Dániel bízott benne.

Beszélgetés: Kit szeretsz a legjobban?

Ima: Megváltó Istenünk! Nem mindig könnyű Téged mindennél jobban szeretnünk. Segíts, hogy bízzunk benned, és tiszteljünk nap, mint nap.

Kép: Dániel oroszlán

35. nap

Szentírási szakasz: Lk 1,5-25

Elmélkedés: Néha még a jó embereknek is vannak olyan imái, amelyek nem találnak meghallgatásra. Zakariás és Erzsébet tisztelték Istent és az Úr is szerette őket, de mégsem volt gyermekük. Egy napon, amikor Zakariás szolgálatot teljesített a Templomban, egy angyal üzenetet hozott neki Istentől, s azt mondta, hogy Erzsébetnek hamarosan gyermeke születik, aki nagyon különleges lesz, és Jánosnak fogják hívni.

Zakariás nem volt biztos az angyal szavában, ezért az Úr elvette a hangját, ezzel megmutatva isteni erejét. Gondold el, hogy megjelenik neked egy angyal, aki csodálatos és örömteli híreket hoz neked, de te nem tudod elmondani senkinek, mi történt! Zakariás bánatos volt, hogy megnémult, de boldog volt, hogy fia születik, akit az Úr fontos feladatra választott ki.

Beszélgetés: Hogyan tudsz beszélni másoknak arról, hogy Isten mit tett érted?

Ima: Mindenható Isten, adj bátorságot, hogy mindenkinek tudjunk beszélni csodás tetteidről!

Kép: Zakariás és Erzsébet

36. nap

Szentírási szakasz: Mt 3,1-6

Elmélkedés: Erzsébet és Zakariás fia Keresztelő János. Ő Jézus unokatestvére. Isten kiválasztotta őt, hogy beszéljen az embereknek Jézusról.

János azt akarta, hogy az emberek megtudják: Jézus az Isten Fia, a szabadító, akit Isten ígért az embereknek sok évvel ezelőtt. Azt akarta, hogy az emberek készek legyenek hinni Jézusban. János azt akarta, hogy az emberek emlékezzenek Istenre, és alámerítette őket a folyóba, ha megígérik, hogy többet nem vétkeznek. A keresztség emlékeztette őket arra, hogy Isten megbocsátott nekik bűneikért.

János nem úgy nézett ki, mint a többi ember, és talán néhányan úgy gondolták, hogy ő egy kicsit furcsa. De sokan mások hallgattak Jánosra, és készek voltak hinni Jézusban.

Beszélgetés: Miért kell ma megbocsátanod?

Ima: Szentséges Istenünk, bocsásd meg, ha valami olyat teszünk, amellyel megbántunk Téged. Tedd a szívünket késszé, hogy befogadhassuk Jézust.

Kép: Kagyló, amellyel János a vizet öntötte.

37. nap

Szentírási szakasz: Lk 1,26-38

Elmélkedés: Néhány ember számára Isten különleges feladatokat szánt. Isten földi lakhelyet keresett a gyermek Jézus számára. Jézusnak egy olyan anyára volt szüksége, aki bizalommal és szeretettel van Isten iránt. Egy olyan anyára volt szüksége, aki talpraesett, erős és szeretetre méltó. Isten Máriát választotta, hogy Jézus anyja legyen.

Isten angyalt küldött, hogy elvigye az üzenetet Máriának. Mária nem volt benne biztos, hogy jó anyja lehetne Jézusnak, de az angyal emlékeztette őt, hogy Isten mindig vele lesz. Mária tudta, hogy anyának lenni egy nehéz és fontos feladat, de tudta, hogy Isten fogja őt vezetni. Azt is tudta, hogy nagyon szereti Istent, és amit csak tud, megtesz azért, hogy istent szolgálja. Mária örömteli szívvel mondott igent.

Beszélgetés: Mesélj egy olyan esetről, ami megtörtént veled, de másoknak úgy tűnt, hogy ez lehetetlen.

Ima: Köszönjük Istenünk, hogy veled semmi sem lehetetlen.

Kép: Liliom, a szüzesség jelképe

38. nap

Szentírási szakasz: Mt 1,18-25

Elmélkedés: Tegnap Jézus anyjáról, Máriáról beszélgettünk. Jézusnak volt egy földi apja is, József, aki ács volt.

Isten álmában egy angyalt küldött Józsefhez, hogy beszéljen vele. Az angyal megmagyarázta, hogy Isten kiválasztotta Máriát, és hogy Mária gyermeke nagyon különleges lesz. Amikor József felébredt, tudta, hogy Mária és ő részei Isten tervének. S József tudta, hogy jó apja lesz Jézusnak.

Beszélgetés: Nevezz meg néhány módot, amellyel Isten szólhat hozzánk.

Ima: Istenünk, aki szólítasz minket, segíts, hogy meghalljuk hangodat!

Kép: Fűrész

39. nap

Szentírási szakasz: Lk 2,1-5

Elmélkedés: Egy utazás olykor mulatságos, mint például amikor nyaralunk. Néha viszont nem olyan jó, például amikor betegség idején orvoshoz kell menni. De általában, amikor úton vagyunk, legyen szó akár rövid, akár hosszú kirándulásról, mindig valami új élményre számítunk. Egy utazás során sokat tanulunk.

Mária és József útra keltek. Ha mi hasonló útra indulnánk egy autóval, nem telne sok időbe, de Mária és József gyalog tették meg a távot, ezért az út nagyon sokáig tartott. Betlehembe kellett menniük, mert z ország kormányzója ezt parancsolta. De mindez része volt Isten tervének. Ez az, amit Mária és József megtanultak az útjuk során.

Beszélgetés: Milyen új utazásokban volt részed az elmúlt évben?

Ima: Szentséges Istenünk, vezess minket utunkon, bárhová is megyünk!

Kép: Szamár

40. nap

Szentírási szakasz: Lk 2,6-21

Elmélkedés: Várakozásunk véget ért! Jézus megszületett! A csillag ragyog, az angyalok énekelnek, a pásztorok hódolnak. A mi megváltónk köztünk van!

Mária boldog volt, hogy karjában tarthatja gyermekét, de tudta, hogy nem minden nap lesz ilyen különleges, mint ez a születésnap. Tudta, hogyha Isten Fia felnő, egy küldetés vár rá. De ebben a pillanatban minden csodálatos dolgot át akart élni.

Amikor a bűn elsőször megjelent a világban, Isten egy ígéretet tett. Habár az emberek sokszor elfeledkeztek Istenről és az Ő ígéretéről, Isten nem feledkezett meg az emberekről. Az Úr vezette, oltalmazta és szerette az embereket, annak ellenére, hogy ők bűnösök voltak. Isten hűséges volt, és az ígéret a mai napon beteljesült.

Beszélgetés: Mi a kedvenc részleted a karácsonyi történetben?

Ima: Köszönjük, mindenható Istenünk a legszebb ajándékodat, a Fiadat, Jézust!

Kép: A gyermek JézusIde írhatsz...